صفحه ها

ارور Hook type پروکسی فیر در win32bit ,64bit

1393/12/01

چنانچه در اجرای سرویسهای پروکسی با ارور Hook type (مانند شکل زیر) میتوایند با تغییرات زیر آنرا رفع کنید

picture1

ابتدا از مسیر  C:\Program Files (x86)\MehrVPN\clients برنامه proxifier.exe  را باز کرده و از در برنامه به این قسمت برید

» profile |Advanced | proxification Engine

eror1

سپس تنظیمات صفحه باز شده را مانند شکل زیر بررسی کنید (هم ۳۲ بیتی و هم ۶۴ بیتی ) و اگر مغایرت داشت عینا تغییر دهید .

eror2

لینک کوتاه : http://mehr-vpn.com/Dmofsدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.