صفحه ها

تنظیمات پروکسی تلگرام در آندروید

* این سرویس قابل ارایه نمیباشد. 

برای استفاده از سرویس SOCKS 5 بر روی اپلیکیشن آندروید تلگرام طبق راهنمای زیر عمل کنید :

ابتدا تلگرام را اجرا کرده و برای تنظیم ساکس ۵ به مسیر زیر بروید :

Settings > Data and Storage > Proxy Settings

و اطلاعات زیر وارد کنید :
server :
port :

username :
password :
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.